Szavalóverseny a költészet napján

2015. április 10-én valósult meg az immár hagyománnyá vált költészet napi rendezvényünk.

Idén is szavalóversennyel tisztelegtünk a magyar líra előtt. Célunk e nemes tradíció ápolása mellett a versek megszerettetése a gyerekekkel, ezáltal a figyelem ráirányítása a magyar nyelv szépségére. Sok gyerek jelentkezett önként a versmondásra szólító felhívásra. Az alsós gyerekek életkoruknak megfelelő versekkel készültek az eseményre, a rímes, ritmusos szövegek bájos történeteket tártak elénk. A felsős tanulók mélyebb tartalmú, komolyabb költeményekkel készültek. József Attilától is hallhattunk szép verseket.