Magánszemély kommunális adója

A kommunális adó alanya:

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Kommunális adókötelezettség terheli az előzőekben felsorolt magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke:

A belterületen lévő adótárgyak esetében 3 000 Ft (adótárgy/adóév)

Adó megfizetése:
A befizetés történhet házipénztárba vagy átutalással a 11738118-15728829-02820000 számlaszámra.

Befizetési határidő:

Az adót két egyenlő részletben az alábbi határidők szerint lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni:

  • Első félévi kommunális adó: március 16.
  • Második félévi kommunális adó: szeptember 15.

Illetékesség:

Esztár Község közigazgatási területe.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§-a
  • Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 16/2013. (XI.11.) számú rendelete