Őstermelői igazolvány

Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló rendelet lépett hatályba 2016. január 1-jén

 
A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál.
 
A 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet célja továbbá, hogy a vásárlók is egyértelműen azonosítani tudják az érvényes igazolvánnyal rendelkező, valós őstermelőket, és a hazánkban megtermelt őstermelői termékeket, ezáltal is ösztönözve azok fogyasztását. Megszűnik az az ellentmondásos helyzet is, hogy az őstermelők ugyanazt a terméket azonos helyen és azonos időben őstermelőként és egyéni vállalkozóként is értékesítik.
 
Az új ellenőrzési szabályok a jogkövető őstermelők számára hátrányt nem jelentenek, sőt, a nem valós őstermelői tevékenységet folytatók rendszerből való kikerülése miatt előnyösebb helyzetbe is kerülnek.
 
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a jövőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainál kezdeményezhető. Az igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.
 
Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet az őstermelők által közölt adatok alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. A NAK a szükséges feltételek megléte esetén ideiglenes igazolványt állít ki, amely kezdetben 2016. július 31-ig, azt követően a kiállításától számított hatvan napig igazolja az őstermelői jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el a három helyett immár öt évig hatályos kártya alapú igazolvány, amelyet postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. A papír alapú igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik.
 
Jelentős változás, hogy lejáró igazolvány esetén október hónaptól lehetőség lesz a tárgyévet követő év január 1-jétől hatályos új igazolvány igénylésére. Az adminisztrációt csökkentő céllal továbbra is lehetőség lesz közös őstermelői igazolvány kiváltására, azonban ezzel egy időben, különböző helyszíneken továbbra sem lehet értékesíteni, ugyanis az igazolvány nem másolható.
 
A betétlap adattartalma jelentősen bővül, ezáltal egyértelműen az őstermelőhöz, illetve az igazolványhoz rendelhető, továbbá a kifizetők számára is az eddigieknél informatívabb dokumentumként szolgálhat a felvásárlás során.
 
(NAK)