F E L H Í V Á S

Esztár Község Önkormányzata nevében tájékozatom  a Tisztelt Lakosságot és a településen működő civil szervezeteket,hogy a község közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, valamint  településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási  terv(továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) készítése kezdődik. Az előzetes tájékoztatási szakaszban lakossági fórum megtartására kerül sor annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosság, a településen működő civil szervezetek minél szélesebb körben megismerhesse az elképzeléseket, illetve véleményeket, javaslatokat .

 LAKOSSÁGI FÓRUMIDŐPONTJA:

2016. április hó 18. nap   18.00 óra

HELYSZÍNE:

Művelődési Ház 4124 Esztár, Kossuth u. 1. sz. 

A lakossági fórumon jelen lesznek:

Szécsi Tamás polgármester 

Kótai Csaba Esztár Község mb. főépítésze

Zsemberi István vezető településtervező

Esztár Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozói

Kérem a Tisztelt Lakosságot, a településen működő civil szervezeteket, hogy 

a lakossági fórumon lehetőség szerint megjelenni szíveskedjenek.

Amennyiben a fenti időben és helyszínen megjelenni nem tud, abban az esetben akészülő 

településrendezési eszközökhöz előzetes véleményt, észrevételt a polgármester részére 

címezve az Esztári Közös Önkormányzati Hivatalba lehet eljuttatni:

– személyesen (Esztár Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán) vagy

– postai úton ajánlott levélben (4124 Esztár, Árpád u. 1. címre), vagy

– elektronikus levélben az e-mail címre.

A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen felhívás megjelenésétől 

számított 15 napon belül (2016. április hó 6. napjától 2016. április  hó 21. napjáig) 

További információ Kótai Csaba megbízott főépítésztől kérhető: 06-20/5619-111

Esztár, 2016. április 5. 

Szécsi Tamás

polgármester